Sumpskog blir naturreservat

Länsstyrelsen har beslutat att bilda ett naturreservat i Långanskogen i Varbergs kommun inom Åkullaområdet.
Anledningen till att man bildar ett naturreservat är att området bedöms ha höga naturvärden som är av riksintresse. Långanskogen är Hallands största sammanhängande sumpskogsområde och det vill man skydda och bevara.