Skolinspektionen:

Valtio moittii Pajalan koulua mobbauksista

6:00 min

Skolinspektionen (Kouluitten tarkastusvirasto) ottaa vanheemitten puolen ja moittii Pajalan Sentraalikoulua puutheelisesta työstä mobbausta vasthaan. Inspeksuuni vaatii ette kunta seuraa koululain määräyksiä näissä asioissa. Ennen syyskuun- september loppua jotaki pittää tapahtua.