SD-topp ser Ungerns kulturpolitik som förebild

Ungerns hårda politiska styrning av kulturlivet har väckt stark kritik både från EU och från kulturpersonligheter runt om i Europa. Men SD-toppen Patrik Ehn säger nu till SVT:s Kulturnyheterna att landet är ett kulturpolitiskt föredöme för Sverige.

– Jag tycker att Ungern är ett intressant politiskt exempel. De har tydliga kulturpolitiska mål om att värna den nationella identiteten, att lyfta fram historien och så vidare. De arbetar väldigt medvetet med detta, så medvetet att vissa verksamhetschefer får sluta om de inte vill arbeta efter de politiska målen, säger han till Kulturnyheterna.

Ifjol tillsatte Budapests borgmästare en ny teaterchef med regeringstrogna åsikter, något som fick Dramaten och många andra teatrar runtom i Europa att protestera mot en politisk styrning av kulturen.

Samtidigt har Ungern stiftat en ny medielag som bland annat ålägger medierna att "sprida ungerska värderingar", något som väckt stark kritik av bland annat EU-kommissionen, Amnesty och EU-minister Birgitta Ohlsson.

Men i intervjun med Kulturnyheterna lyfter Patrik Ehn istället fram Ungerns kulturpolitik som en positiv väg framåt även för Sveriges del.

– När vi får mer politiskt inflytande kommer kulturplanen att se annorlunda ut. Får vi dessutom inflytande över tillsättning av chefstjänstemän och verksamhetschefer, då kommer vi att försöka rekrytera kulturchefer som kan och vill genomföra våra kulturpolitiska mål, säger han.

Patrik Ehn vill också se en starkare kulturpolitisk styrning på nationell nivå.

– Men vi vill inte lägga oss i kulturpolitiken mer än något annat parti, det skulle jag inte vilja säga. Vänsterliberala politiker tillsätter såklart vänsterliberala verksamhetschefer. I dag är det ett annat fokus, att lyfta fram det mångkulturella är det politiska klimat som är rådande nu. Men jag tror att vi kommer att se en förskjutning i och med att vi växer som parti, säger han till Kulturnyheterna.

Kulturnyheterna: Ungerns kulturpolitik verkar ha skapat en hel del rädsla i det ungerska samhället. Hur kan du garantera att det inte blir så här?

– Det är inte min bild av verkligheten faktiskt. Tvärtom skulle jag vilja säga, säger han i intervjun.

SR Kulturnytt