misstag i NU-sjukvården

Trots att det inom NU-sjukvården årligen sker 100-tals fel och misstag där patienten hamnar i kläm så struntar man i att sammanställa felrapporterna. Det visar Radio Västs granskning.
Det kallas för avvikelserapporter och det kan handla om allt från att en patient trillat ur sin säng till att spädbarn förväxlas på BB eller att fel patient skickas till operation, ja det händer faktist. Och sedan januari 1997 ska alla vårdgivare enligt hälso och sjukvårdslagen ha ett sk avvikelsehanteringssystem, ett system som gör det möjligt att följa upp och analysera rapporterna för att förbättra kvaliteén helt enkelt.Men inom NU-sjukvården finns inga aktuella sammanställningar över dom 100-tals fel och misstag som årligen inträffar. Och nåt intresse att göra nån form av sammanställninbg för Radio Väst finns inte heller, från flera verksamhetschefer får vi till svar att man inte har lust eller att det inte skulle vara intressant läsning