Stöd ger jobb inom sjöfarten

Det nya stödet för den svenska sjöfarten, som infördes för fem månader sedan, har gett resultat. Antalet fartyg med svensk flagg har ökat med nästan tio procent , vilket motsvarar 17 fartyg.
Ett 40-tal nya jobb har skapats och Janne Rudén, ombudsman på Seko Sjöfolk räknar med ytterligare 500 nya jobb inom ett år. Stödet innebär att rederierna bara betalar ut nettolönerna till besättningen och staten står för arbetsgivaravgiften och inkomstskatten.