Fetmakirurgi effektiv mot diabets

1:35 min

Fetmakirurgi är betydligt mer effektivt för att förhindra diabetes hos överviktiga personer än de konventionella behandlingar som används idag.

Det framgår av en ny studie som genomförts vid Sahlgrenska Akademien och som nu publiceras i den vetenskapliga tidskriften The New England Journal of Medicine.

Resultaten visar att en fetmaoperation minskar risken att insjukna i diabetes med mer än 80 procent.

Och det var just hälsorisker och inte viktminskningen i sig som Claes Hedberg tänkte på när han i våras gjorde en fetmaoperation.

– Främst var det faktiskt hälsorisken. Det har funnits hela tiden bak i huvudet att man har varit rädd för diabetes. Och i samband med min operation så hittade de väldigt mycket fett runt levern. Och de sa att det var bra att jag gjorde den och att jag gjorde den i tid, säger Claes Hedberg.

I studien deltog 3429 överviktiga personer av vilka hälften fick fetmakirurgi medan den andra hälften fick traditionell vård i form av medicinering och hjälp med livsstilsförändringar.

Studien visar att under de femton år som personerna följdes var det mer än tre gånger så många som utvecklade diabetes i kontrollgruppen jämfört med de som hade genomgått fetmakirurgi.

Den positiva effekten påverkades inte av graden av övervikt.

Docent Hans Lönroth som jobbade med studien tror att resultaten kommer att ha stor betydelse för att identifiera patienter som har störst behov av fetmakirurgi.

– Idag uppfattar vi att vikten inte är den enda eller kanske inte ens den viktigaste faktorn när det gäller vilken risk man löper för att drabbas av diabetes, utan det är andra faktorer som handlar om vilka blodsocker nivåer du har och vilka insulinnivåer du har.

– Den här studien ger oss en möjlighet att tydligare välja vilka patienter som löper störst risk att drabbas av sjukdomen och som därmed också ska få skattefinansierad vård, säger docent Hans Lönroth

Maria Wendehög
maria.wendehog@sr.se