Knark vanligt bland unga

Ett hundratal barn och ungdomar är inblandade i den narkotikahärva som polisen håller på att nysta upp i Kalmar. Men situationen är inte unik för Kalmar, utan ungefär var tionde högstadieelev i landet har någon gång provat narkotika. Det säger Björn Fries, som är nationell samordnare för antinarkotikaarbete. Hela inställningen till knark har blivit liberalare, säger han, och menar att hela samhället har bidragit till försämringen genom att ha släppt greppet om narkotikaproblematiken.
Medan samhället har förändrats, till exempel med Internet, så har de vuxna behållit samma typ av narkotikainformation som på 80-talet.