Kärnkraftsavvecklingen i Tyskland

Vätgas - viktig pusselbit för att ersätta kärnkraften i Tyskland

1:45 min

Nya energikällor i kombination med gammal teknik ska bli nyckeln för tysk elförsörjning när kärnkraften läggs ner. I form av vätgas ska vindkraft lagras till dagar då vinden inte blåser. Vi har besökt en testanläggning som producerar vätgas med hjälp av vindkraftsel, energi som skulle kunna lagras i de Tyska stadsgasnäten.

– Det här projektet är en milstolpe i energiomställningen, för utan vätgas så kommer inte energiomställningen att lyckas, nästan ropar Robert Döring. Han arbetar på vindkraftsbolaget Enertrag och förklarar att maskinen som väsnas så är nyckeln i Tysklands energiomställning. Maskinen, stor som en friggebod, är en elektrolysator, och det är egentligen inget nytt med den. Sådana har funnits i många år. Av vanligt vatten tillverkar den vätgas genom att separera syre- och väteatomer.

Det handlar om att lösa ett av de centrala problemen med Tysklands projekt att lägga ner kärnkraften och istället bygga ut förnyelsebar energi: hur ska man kunna lagra energi från sol- och vindkraft till dagar när solen inte lyser eller det råder stiltje? Batterier och vattenkraftdammar har inte i närheten av tillräcklig kapacitet. Men nu sätts alltså stort hopp till vätgas.

Här, utanför staden Prenzlau, finns en första testanläggning där det nya är att elektrolysatorn drivs med vindkraftsel och att vätgasen som man får ut inom några månader är tänkt att pumpas in i det vanliga stadsgasnätet, för att där blandas upp med hushållsgas. Vindkraftsel som för tillfället inte behövs kan alltså lagras i gasform i stadsgasnäten. Det är en infrastruktur som redan finns och som kan lagra så mycket gas att det täcker upp Tysklands elbehov i flera månader, säger Robert Döring.

– Vi har en lagringskapacitet för gas som redan idag överstiger motsvarande 110 TWh elektrisk ström, berättar han.

När sedan mer ström behövs så förbränns den lagrade vätgasen i turbiner och omvandlas till el. Redan idag leds delar av vätgasen som produceras här till ett bostadsområde där den används för uppvärmning och elström. Det enda utsläppet som blir är vatten, och vätgasen i den här formen är heller inte farligare än vanlig hushållsgas, försäkrar Robert Döring.

Kritikerna av den här tekniken pekar på att det fortfarande är för dyrt, eftersom omvandlingen från el till vätgas och sen tillbaka till el medför stora förluster. Men med tanke på att vindkraftverk idag måste stängas av trots att det blåser eftersom elen inte kan sparas, så spås vätgas bli en lösning åtminstone för den delen av strömmen.

Reporter: Marcus Hansson, Berlin
klotet@sr.se