Svårt ta emot flyktingar

Strömstad kan inte ta emot fler flyktingar. Det anser omsorgsnämnden, som pekar på att det är svårt att skaffa fram bostäder. Redan 1997 fattade Strömstads kommun beslut om att upphöra med att ta emot flyktingar med motiveringen att det då rådde stor arbetslöshet och att det dessutom var brist på bostäder. Frågan ska upp och avgöras i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, sedan Integrationsverket begärt, att Strömstads kommun på nytt tar upp frågan.