Fler söker sig till kvinnojouren

Efter mordet på den kurdiska kvinnan Fadime Sahindal har fler utsatta kvinnor i Norrbotten börjat söka hjälp hos kvinnojouren i Luleå.
De som söker hjälp hos Lulelås kvinnojour, efter mediadebatten om Fadimemordet, är i lika hög grad svenska som utländska kvinnor. Antalet hjälpsökande kvinnor har nästan fördubblats, enligt Carina Diaz som är den enda anställda på kvinnojouren i Luleå. Hon tror att det ökade trycket beror på att folk, på grund av den pågående debatten efter mordet, fått upp ögonen för kvinnojourernas verksamhet. - Telefonsamtalen har ökat markant, vi kan ha uppemot 40 samtal om dagen, säger hon bl a. Även Bo Stömbäck informationsansvarig hos Polisen i Luleå tror att mediadebatten kan vara orsak till att fler kvinnor söker hjälp.