Asylström svår att hantera för Migrationsverket

2:09 min

Strömmen av asylsökande till Sverige har nått en punkt som nästan är ohanterlig för Migrationsverket. Det är brist på resurser och boende, och det har blivit vardag att kommuner inte vill ta emot asylsökande, enligt Tolle Furugård, som är enhetschef på Migrationsverket i Örebro.

– Det har inte varit så mycket sedan Bosnienkriget kan jag säga, vi brukar normalt räkna med 400 – 500 asylsökande i veckan, men de sista veckorna har vi varit uppe på 1 000, säger Tolle Furugård.

Migrationsverket har beredskap för 30 000 asylsökande, men det finns över 37 000 asylsökande i Sverige just nu, alltså drygt 7 000 fler.

Majoriteten av dem som kommit senaste tiden är från Syrien och med tanke på den blodiga konflikten där räknar man med att den flyktingströmmen kommer att fortsätta öka. En annan bidragande faktor till ökningen tror Tolle Furugård är de nya lagarna kring anhöriginvandring.

– Det är svårt att prognostisera, vi vet inte hur många som kommer. Lösningen på situationen är förstås resurser, om vi hade resurser för 1 000 asylsökande i veckan, hade vi haft en normal situation, säger Tolle Furugård.

Han menar även att den största utmaningen är att ordna ett boende för de asylsökande.

– På ansökningsenheterna framförallt i Stockholm, Malmö och Göteborg kan det vara fullkomligt kaotiskt. Det kan ligga folk på madrasser i källare och andra liknande lösningar på natten, sedan måste de vidare på dagen för då kommer nya asylsökande, det måste vara rulljans. Det är inte ovanligt att vi sätter personer som kommit på bussar på någon camping innan vi ens hunnit registrera dem för att veta vilka de är, säger Tolle Furugård.

Problemet som Migrationsverket står inför, är också att för få kommuner vill ta emot de asylsökande.

– Jag känner en tilltagande oro ute i kommunerna, att vi inte är välkomna som hyresgäster, då det sätter press på deras service, för barnen måste gå i skolan och landstingen måste ordna sjukvård, säger Tolle Furugård, enhetschef på Migrationsverkets mottagningsenhet i Örebro.