Åklagare vill komma åt krypterad trafik på internet

1:59 min

Åklagare på Ekobrottsmyndigheten vill komma åt krypterad trafik på nätet för att bättre kunna utreda grov brottslighet.

Enligt Jan Tibbling, kammaråklagare och internationell samordnare på myndigheten, finns det problem när misstänkta i utredningar gömmer sig genom att kryptera sin datatrafik.

– För att bekämpa den grövsta brottsligheten behöver vi naturligtvis ha verktyg att göra det och ett sätt är att dekryptera information, säger han.

Information som går via tjänster som krypterar användarens trafik?

– Ja, till exempel. När vi har tillstånd att lyssna på den så ska vi också ha möjlighet och höra vad som sägs eller tyda vad som sägs och då måste vi komma åt krypteringen.

Många väljer att kryptera sin trafik på nätet i dag genom olika krypteringstjänster och många gör det för att skydda sin egen integritet.

Jan Tibbling är mycket medveten om att det är att gå långt när han vill ha en möjlighet att dekryptera information på det här sättet, men han anser att det är nödvändigt för att komma åt den grova brottsligheten. 

Stöter ni på fall där ni skulle behöva hjälp med att dekryptera information?

– Det har förekommit.

Hur ofta händer det?

– Det händer att vi har tillstånd att övervaka viss trafik men kommer inte åt den.

Hur känns det?

– Man kan kalla det maktlöshet men sådana är förutsättningarna. Det är bara att gilla läget.

Får han med sig Ekobrottsmyndigheten så blir det en fråga för lagstiftarna säger han. Men Anders Ahlqvist som är it-brottspecialist på Rikspolisstyrelsen säger att det i princip skulle vara omöjligt att rent praktiskt dekryptera information på det här sättet.

Han förespråkar i stället att kunna få tag på informationen innan den misstänkta brottslingen krypterar informationen genom så kallad hemlig dataavläsning.

– Det handlar om är att avlyssna någons dator utan att vederbörande vet om det och det kan göras på många olika sätt

Men för det krävs en lagändring?

– Absolut, det finns ingen lag idag som medger hemlig dataavläsning så det går inte att fatta ett sånt beslut helt enkelt, säger Anders Ahlqvist.