Viss lättnad för Romer i Frankrike

1:54 min

I Frankrike ska romer från Östereuropa nu få en stärkt ställning och lättare kunna få bo och jobba där. Frankrike har under lång tid fått hård kritik för sina räder mot romer. Delar av regeringen höll därför på onsdagkvällen ett särskilt regeringssammanträde för att hitta lösningar.

Romerna kommer att få tillstånd att söka jobb i fler branscher och sektorer i Frankrike än i dag. Den franska regeringen avvecklar också den skatt som franska arbetsgivare har behövt betala, om de i stället för fransmän anställer rumäner och bulgarer, vilket romerna oftast är.

Regeringen har alltså beslutat om två konkreta åtgärder och bostadsminister Cécile Duflot betonade i gårkväll att det är viktigt att få bort hindren för de som vill jobba. 

Att hitta jobb i Frankrike med över tio procents arbetslöshet och i ekonomisk kris blir säkert inte helt lätt för romerna, merparten alltså från Bulgarien och Rumänien. De utgör en marginaliserad grupp.

Bespottad och utpekad av många och vars läger längs motorvägar och hopklämda på ödetomter har varit mål gång efter annan för den franska polisens hårdhänta räder.

För några veckor blev romernas levnadssituation åter toppnyheten i media. Inrikesminister Manuel Valls order till polisen att riva en hel rad läger ledde till hundratals hemlösa romer och på åskådarplats mindes alla liknande räder under den tidigare presidenten Sarkozy, där EU-kommissionen ingrep.

Den nuvarande socialistregeringen tänker dock fortsätta att riva hälsovådliga läger, uppger den. I praktiken är det sannolikt en bra bit kvar innan problemen är lösta. Men två steg togs på onsdagkvällen.

När Bulgarien och Rumänien blev EU-länder begränsade bland andra Frankrike tillträde för bulgarer och rumäner. De övergångsreglerna ska vara helt avvecklade år 2014.