Serie: Det delade Sverige Nävertorp i Katrineholm - friskolan segregerar

17 min

I Katrineholm bor det många somalier och ytterligare 300 barn väntas komma till staden det närmaste året. Det här sammanfaller med att det den här höstterminen startas en friskola i staden. En skola dit över 90% barn med svensk bakgrund har sökt sig. Det här att man väljer bort de invandrartäta skolorna är förödande för segregationen i Katrineholm hävdar kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström. Det växer fram nya "fattigområden" även i små städer som Katrineholm varnar han. Under hösten kommer Sveriges Radio i ett projekt kallat "Sverige här och nu" resa runt i landet. Uppdraget är att i Lubbe Nordströms anda träffa människor på torg och gator i det nya "fattig Sverige". För att områden som Rosengård i Malmö, Angered i Göteborg och Rinkeby i Stockholm är fattiga känner vi till. Men nu växer det även fram nya utanförskapsområden även i småstäder. Regeringen har i sin "Nystartszon satsning" bl a pekat ut bostadsområden i Borlänge, Eskilstuna och Borås som särskilt utsatta. Vad är det som händer på de här orterna den här hösten? Katrineholm är på väg att få ett sådant område. Våra reportrar Katarina Gunnarsson och Markus Eriksson åkte dit. 17-timmen