Ingen överklagan av Breiviks fängelsedom

1:26 min

Anders Behring Breivik döms till 21 års fängelse, vilket i praktiken kan innebära livstid. Domstolen var enhällig och hade kommit fram till att Breivik är tillräknelig. Rätten menar bland annat att den retorik som använts av Breivik är ett uttryck för politisk högerextremism, inte vanföreställningar. Efter att domen lästs upp var beskedet att ingen av parterna kommer att överklaga.

Klockan tio fick världen veta vad den 33-årige massmördaren fick för dom för attentaten i Oslo och på Utöya, när domare Wenche Elizabeth Arntzen läste upp domslutet.

Inför en fullsatt rättssal 250 i Oslo tingsrätt meddelade domare Arntzen att Breivik anses som tillräknelig, och döms till förvaring i 21 år, varav minst tio år måste avtjänas. Domen kan förlängas.

Rättens slutsats var att Breivik var tillräknelig och därför skall dömas till 21 års fängelse.

– Det här är ju det han önskat och har jobbat för hela tiden, säger Anders Behring Breiviks försvarsadvokat, Geir Lippestad.

Breivik sa själv till rätten att han inte kommer att överklaga domen. Det efter att han i sin kommentar till domen förklarat att han inte erkänner domstolen och sedan försökt skicka en hälsning till andra högerextremister runt om i Europa.

Domaren avbröt gärningsmannen mitt i en mening för att begära att han skulle hålla sig till ämnet. Därefter kom beskedet att han inte överklagar domen.

Efter att domstolen avslutat för dagen hölls en rad presskonferenser i tingsrätten i Oslo. Först ut var åklagarsidan som förklarade att de inte tänker överklaga domen.

– Våra synpunkter står fast men vi måste vara så pass klarsynta att vi kan se att det kan vara vi som tagit fel. Oavsett har vi nu valt att förhålla oss till tingsrättens beslut, sa en av åklagarna.

De tar också hänsyn till de anhöriga som nu slipper en ny uppslitande process, säger åklagaren Svein Holden. Genom att inte överklaga undviker åklagarna att utsätta alla de berörda av Oslobomben och Utöyamassakern och hela samhället för fler påfrestningar.

Även försvaret försäkrade de samlade journalisterna om att gärningsmannen inte har någon avsikt att överklaga. Rent formellt vinner domen laga kraft först om två veckor, då fristen för överklagan från de inblandade går ut.

21 år är det strängaste fängelsestraffet man kan få enligt norsk lag. Det finns också något som kallas förvaring, vilket används för grova brott där den dömde bedöms utgöra en fara för samhället.

Det innebär att när det börjar närma sig maximistraffet för den dömde, görs en bedömning huruvida denne fortfarande är farlig. I sådant fall kan förvaringen förlängas med fem år åt gången, hur länge som helst. I praktiken kan alltså Breivik sitta på livstid.

Breivik själv log när han hörde domen men blev sedan allt allvarligare. I pausen kommenterade han domen för sina försvarare.

– Breivik hade väntat att domen skulle bli så här och är nöjd. Han kommer inte att överklaga, säger advokat Odd Ivar Grön till VG på nätet.

Domen innebär att Breivik kommer att tillbringa åtminstone de närmaste decennierna på Ila fängelse och förvaringsanstalt utanför Oslo, där det finns en nybyggd avdelning speciellt för honom.

Wenche Elizabeth Arntzen fortsatte med att gå igenom domen efter att hon berättat om straffet. Hon beskrev Breiviks barndom, hans företag och det faktum att han spelade dataspel i princip dygnet runt i ett år. Hon uppehöll sig också vid att det inte kunnat påvisas att den orden - Knights Templar -som Breivik hänvisat till, existerar.

Meddomaren Arne Lyng gick igenom hur Breivik förberett dåden. Åtta personer dödades och många fler skadades vid sprängningen i Oslo, men det var rena tillfälligheter som gjorde att inte fler dog i attentatet mot regeringskvarteret, sade han. När Lyng sedan gick över till att tala om massakern på Utöya, grät många i rättssalen.

Lyng fortsatte med att redogöra för hur livet förändrats för de allvarligt skadade i attackerna, en lång och plågsam redogörelse. Många av de skadade kämpar fortfarande med men efter händelserna den 22 juli.

Det är naturligt att karaktärisera handlingarna som terrorhandlingar, handlingar som syftade till att skapa allvarlig fruktan hos befolkningen, sade Lyng som en motivering till domslutet.

– Rätten finner det bevisat utom allt rimligt tvivel att den åtalade haft terroravsikt, sade han.

Avslutningsvis gick rätten igenom varför man funnit Breivik som tillräknelig, vilket är av vikt för eventuell överklagan. Eftersom det fanns två motstridiga rapporter från sakkunniga psykiatriker, var det upp till rätten att göra en egen värdering, fastslog Arntzen.

Rätten menar bland annat att en del av den retorik - bland annat den om ett "inbördeskrig" - som använts av Breivik är ett uttryck för politisk högerextremism och inte vanföreställningar.

Visserligen isolerade sig Breivik en period samt visar brist på empati, men fungerade vid tiden för brotten socialt, menar rätten. Breivik har också impulskontroll vilket saknas vid psykos.

Sist ut efter att domstolen avslutat för dagen var målsägandebiträdena. Representanterna för anhöriga, överlevande och andra drabbade fick frågor om hur domen tagits emot.

– Våra klienter vet väl att detta är maxstraffet han kan få. Det är viktigt för alla våra klienter att veta att han inte kommer ut, sa advokaten Siv Hallgren

Även från de målsägande var beskedet att det nu inte finns någon vilja till att gå vidare med målet.

– Jag har sagt till mina klienter att vi måste ta en sak i taget. Detta är inte ett kommatecken i målet, utan en punkt. Det är vi glada för, sa målsägandebiträde Mette Yvonne Larsen.