Postkontoren försvinner

Före sommaren ska Posten i Halland ha inlett den omfattande omstrukturering som hela postväsendet ska genomgå.
Postkontoren, som de ser ut idag, försvinner. Paket och frimärksservice läggs ut på så kallade samarbetspartners som bensinstationer och lanthandlare, medan betalningsärenden ska skötas av det nya företaget Svensk Kassaservice. På många ställen kommer Kassaservice att sitta där postkontroen idag finns, men i mindre lokaler och med färre anställda. Totalt i hela Sverige försvinner 1.500 arbeten. Hur måga det blir i västsverige vill idag rörelsechefen för posten i Region Väst; Henrik Brättemark inte uppge, med hänvisning till kommande förhandlingar med facket. Omstruktureringen av Posten i Laholm, Halmstad Hylterbruk och Falkenberg inleds i slutet av maj, i Varberg och Kungsbacka i början av juni. Lantbrevbärarnas verksamhet omfattas inte av omorganiseringen, säger Henrik Brättemark till Radio Halland.