Brand och explosionsrisk

Räddningstjänsten är nu klara med eftersläckningarbetet efter en större brand på Hagby säteri i Flacksta utanför Eskilstuna på lördagen.
Det var en stor maskinhall som av okänd anledning började brinna. Gasolflaskor i byggnaden försvårade släckningsarbetet eftersom det fanns risk för explosion och området måste avspärras i minst 24 timmar. Brandorsaken är som sagt okänd och det kommer att göras en teknisk undersökning.