Skrotbilar - ett miljöproblem

Nu startar en kampanj för att samla in alla gamla skrotbilar som finns stående ute i naturen.
I Jönköpings län räknar man med att det handlar om 5000 bilvrak som belastar naturen med 3250 ton metallskrot, 30 000 liter olja, 35 ton bly, 50 kilo kvicksilver och 7500 liter batterisyra. Kampanjen pågår under ett år och drivs av stiftelsen Håll Sverige Rent och Folksam i samverkan med länets kommuner.