Klart med färdtjänstanbud

Upphandlingen av den gemensamma färdtjänsten i länet är nu klar.
Upphandlingen har gjorts om eftersom flera av anbuden som kom in var för dyra, men nu är det alltså klart. Länstrafiken kommer att teckna avtal med femton olika taxi- och bussföretag från den 1 juli i år. Det blir de företagen som kommer utföra beställningar av sjukresor och färdtjänst, som kommer till den nya beställningscentralen, som ska ta hand om hela länets trafik.