Superfängelser med tomma platser

Fyra rymningar 2004 ledde till att säkerhetsenheter för 750 miljoner byggdes – i dag står många platser tomma och personer med insyn talar om att fångar felaktigt placerats här för att beläggningen ska se bättre ut.

Kaliber om hur idén om ett superfängelse föddes och genomfördes. Och om resultatet – tomma platser som kostar skattebetalarna miljoner.