Laxdioxin i Norrland

Lax och öring från vissa älvar i Norrland har dioxinhalter som överstiger EU:s gränsvärde, det visar de senaste provsvaren från Livsmedelsverket.
EU:s gränsvärde - som ska gälla från 1 juli - är 4 pikogram per gram färskvikt. Ett antal av de laxar och öringar som Livsmedelsverket analyserat ligger alltså över gränsen. I samtliga fall har de analyserade fiskarna fångats i antingen Luleälven eller Ångermanälven.