Ingen ny yttrandefrihetsgrundlag

I veckan kom Yttrandefrihetskommittén med sitt slutförslag. Länge var man inne på att skapa en teknikoberoende lag, där till exempel papperstidningar och nättidningar skulle ha samma skydd. Men tvärtemot vad kommitténs ordförande Göran Lambertz velat blir det också i fortsättningen två separata lagar. 
Och kommittén gick inte heller på Lambertz linje om att införa ett nytt integritetskränkningsbrott.