Kiruna

Militär insats i giftsjö

Norrbottens mest förorenade sjö, Ala Lombolo i Kiruna, innehåller stora mängder kvicksilver men också 173 lådor med granater. Försvarsmakten är nu på plats, för att hitta lådorna

Tanken är att lådorna med granater ska börja plockas upp under nästa sommar.

– Svårigheterna för vår del är att det är relativt grunt och framför allt ett sedimentskikt som är väldigt flyktigt. Lådorna har sjunkit ner i sedimentet, säger Claes Annvik som är militär chef för insatsen i Ala Lombolo

Det är Fjärde sjöstridsflottiljen som är på plats med röjdykare och avancerad utrustning. Med hjälp av sonarer och markradar lokaliseras lådorna och under nästa sommar ska dykare börja plocka upp dem.

De stötkänsliga granaterna dumpades av Försvarsmakten i mitten av 1950-talet. Kvicksilvret som har lagrats i botten kommer främst från LKAB:s tidigare gruvverksamhet.

Enligt Claes Annvik är det ingen fara att det giftiga ämnet sprids vidare under insatsen.

– När vi är nere med dykare så rör vi upp sediment till viss del, men det vi har sett är att sedimentet faller tillbaka till samma plats och när vi tar upp dykare så sanerar vi dem på platsen, säger han.

Många utredningar har gjorts om Ala Lombolo. Nu börjar det äntligen hända saker.

Att sanera kvicksilvret blir en framtida uppgift. Först och främst måste granaterna plockas bort.

– Lådorna tar vi i land och transporterar till Kalixfors skjutfält där vi spränger dem, säger Claes Annvik.