Avtal med Schweiz förutsättning för nya Jas

9:20 min

När Karin Enström i dag presenterade regeringens överenskommelse om att satsa på en ny generation av stridsflyget Jas Gripen, var avtalet med Schweiz en av huvudpunkterna.

En nyckel till att affären ska kunna bli av är, enligt Enström, den överenskommelse som slutits med Schweiz.

– Det finns ett bemyndigande från regeringen från förra året om att gå vidare och beställa upp till tio Jas Gripen 39 E/F, under förutsättning att Brasilien, eller något annat land, gör detta tillsammans med oss, säger Enström.

Detaljerna i överenskommelsen med Schweiz ska presenteras i början av nästa vecka, men samarbetet innebär enligt Enström att länderna kan dela på kostnaderna för både anskaffning, drift och underhåll.

– Det här tjänar både Schweiz och Sverige på. Det här tjänar skattebetalarna på, eftersom vi delar på kostnaderna, säger Enström.

Den totala kostnaden för systemet beräknas under de kommande 30 åren ligga kring 3 miljarder per år.

Genom att skjuta till 300 miljoner 2013, lika mycket 2014 och 200 miljoner per år de efterföljande åren ska Försvarsmakten få möjlighet att finansiera satsningen över tid, enligt Enström.

– I och med att vi kan göra det här med en partner, och delar kostnaderna, så ligger kostnaden de närmsta 30 åren någonstans kring 3 miljarder per år, säger Karin Enström.

Enström talar om flera milstolpar på vägen mot ett färdigt system, som bedöms vara fullt operativt år 2023.

– Tanken är att de första planen levereras till det svenska flygvapnet 2018, men det kommer att ta ett antal år att få det här systemet helt operativt. Det är naturligt, all personal och alla system ska jacka in i varandra, säger Enström.

– Därefter är bedömningen att systemet ska vara relevant och kunna möta kraven i minst 20 år framåt, säger Karin Enström.

Under morgonen har Miljöpartiet kritiserat regeringen för att övriga partier inte informerats om den totala kostnaden. Men enligt Enström finns det en samsyn med Socialdemokraterna.

– Det finns en samsyn. Det har förekommit kontakter, säger Enström.

Vänsterpartiet anser att satsningen riskerar att bli dyrare - för dyr - och vill i stället att den nuvarande versionen av Gripen bör uppgraderas långsamt, för att täcka Sveriges behov.

Sverigedemokraterna å sin sida är positiva till regeringens besked och menar att systemet blir billigt och att pengarna går tillbaka till samhällsekonomin.

I riksdagen har regeringen alltså ett starkt stöd, i och med Socialdemokraternas uppbackning, för att affären ska röstas igenom.

Problemet ligger snarare i Schweiz där en intensiv debatt om Jas-köpet pågår. I Schweiz, som ska köpa in 22 Jasplan, vill kritiker bland annat hålla folkomröstning i frågan.