Fleringe

Nu säljs Trelge skjutfält på norr

Staten ska sälja Trelge skjutfält i Fleringe. Det handlar om cirka 300 hektar mark i strandnära läge. Det är det statliga Fortverket, som äger den mark som försvaret använder, och nu i höst ska de träffa företrädare för Region Gotland för att diskutera marken.

Fortverket har under en rad år gjort sig av med mark i hela landet, också på Gotland, och nu är turen kommen till Trelge skjutfält i Fleringe, 300 hektar ut mot Norra gattet, med vidhängande militära baracker.

Bara för några år sedan har det varit på förslag att försvaret skulle använda det i stället för Tofta skjutfält, men den idén sa försvaret blankt nej till eftersom man ansåg att Trelge var för litet. Och nu ska det alltså säljas.

Karl-Martin Swärd på Fortverket säger att först måste man utreda vilka naturvärden som finns där, och man ska också kontakta region Gotland för att få till stånd en detaljplan för området, så att en framtida exploatör vet vad det kan användas till.

Även ett annat område i närheten är redan sedan tidigare på gång för försäljning - Klintsbrovik på Fårö - och där har region Gotland redan pekat ut det som ett så kallat LIS-område, alltså lämpligt för landsbygdsutveckling.

Det betyder att man där kan få dispens från strandskyddsreglerna, och för Fortverkets del betyder det att priset kan bli åtskilligt högre än vad det annars skulle blivit.