Flera hinder kvar innan Jas-investering blir klar

3:03 min

Sverige ska köpa 40-60 plan nästa generation av stridsflygplanet Jas Gripen från försvarskoncernen Saab, meddelade regeringen i dag. För att klara av investeringen måste försvarets budget utökas med hundratalas miljoner kronor per år de kommande åren.

Försvarsminister Karin Enström menar att det är tack vare att även Schweiz visat sig villigt att köpa nya plan som affären nu har förutsättningar för att genomföras.

– Vi har nu möjligheten att gå vidare tillsammans med ett annat land. Schweiz och vi är nu i det läget och den här överenskommelsen är en förutsättning för att kunna gå vidare.
– Kostnaden ligger de närmsta 30 åren någonstans kring 3 miljarder per år, säger Karin Enström.

Affären har varit på gång länge men nu tar regeringen ytterligare ett steg närmare ett köp av 40-60 Jas Gripen av den nya generationen.

Tanken är att de första planen ska tas i drift 2018 och att det sista planet ska tas i bruk år 2023. Försvarsmaktens har redan budgeterat en del för Jas-investeringen, men redan i september kommer regeringen föreslå att försvarets budget utökas med 300 miljoner kronor per år.

Fortfarande återstår många hinder för att affären ska kunna genomföras, men tack vare att även Socialdemokraterna stödjer regeringen i denna fråga ser det ut som om riksdagen kommer att rösta för investeringen i Jas Gripen. Det bekräftar socialdemokraternas försvarspolitiske talesperson Peter Hultqvist.

– I grunden är vi väldigt glada och positiva till att Schweiz-affären nu blir av, som det ser ut. Vi ser det som viktigt att vi har svensk flygindustri intakt. Men också att vi har en försvarsförmåga som är relevant till hur omvärlden utvecklas, säger Peter Hultqvist.

Huvudfrågan för om affären verkligen blir av ligger snarare i Schweiz än i Sverige, även om det också här finns de som är ordentligt kritiska.

Peter Rådberg, som sitter för Miljöpartiet i försvarsutskottet, menar att resten av försvaret kommer att få lida på grund av den här satsningen på Jas.

– Det här kommer på sikt att drabba de andra försvarsgrenarna, vilket gör att Försvaret kommer att få banta på andra områden, säger han.

Även från Försvarsmaktens sida har det tidigare varnats för att Jasinvesteringen kan komma att få konskevenser för resten av försvaret. Men i en första kommentar på försvarsmaktens hemsida säger

Generallöjtnant Jan Salestrand att han är nöjd med Regeringens beslut och vill avvakta med att kommentera den ekonomiska biten.

Försvarsminister Karin Enström slår ifrån sig kritiken mot att Regeringens försvarsbudget inte kommer att hålla framöver.

– Försvarsmakten har redan avsatt medel och har planerat för att både vidmakthålla det nuvarande stridssystemet och att vidareutveckla det. Vi gör nu bedömningen att tillsammans med de redan avsatta medlen och de pengar vi skjuter till i kommande budgetproposition kommer att fungera, säger Karin Enström.