300 hjälpta av kökansliet

Sedan Västra Götalandsregionens kökansli inrättades i början av året har mer än 300 personer som köat till operation fått hjälp. Tre fjärdedelar av dessa operationer utfördes inom regionen och en fjärdedel skickades vidare till Skåne, Stockholm eller Halland.