Istäcket vid Arktis mot sin minsta uppmätta nivå

Isten i Arktis har minskat dramatisk sedan 80-talet och just nu är istäcket i området mindre än det varit på tusentals år.

Trots att flera veckor återstår av smältperioden är istäcket i Norra Ishavet redan i dag lika litet som det tidigare rekordåret 2007.

Under de senaste fem åren har det blivit tydligt att det är betydligt mindre is i området, säger Göran Björk som är professor i polar oceanografi vid Göteborgs universitet.

– Det är ju en stor förändring av istäcket. Det är något som har skett och håller på att ske. Det ser ut som Arktis hamnat i en ny regim med mycket mindre is på somrarna. Det har varit ungefär lika lite is de följande somrarna som 2007. I år kanske det blir ännu lite mindre.

James Overland, professor vid USA:s nationella myndighet för atmosfär och oceaner, säger till Dagens Nyheter att det förändrade isläget kan få konsekvenser i länder som Sverige och Storbritannien. Han nämner i intervjun att somrarna kan bli kallare och gråare.

Och att isen smälter i Arktis är en tydlig trend som synts sedan mätningarna började för drygt 30 år sedan. Isen har både blivit tunnare och ytan mindre, säger Ralf Döscher är klimatforskare på SMHI.

– På 80- 90-talet hade man 8-9 miljoner kvadratkilometer täckt av is. Nu har man cirka 5 miljoner kvadratkilometer täckt av is.

Så ytan har nästan halverats?

– Ja.

Vad beror det på att isen smälter?

– Den bakomliggande orsaken är ju den globala klimatuppvärmningen. Det är ett faktum att jorden blir varmare, säger säger Ralf Döscher.