Löfven: Avskaffa den andra sjuklöneveckan

1:37 min

Socialdemokraterna vill minska företagens sjuklöneansvar för sina anställda, arbetsgivarna ska slippa att betala halva sjuklönen. Inför sitt sommartal presenterade partiledare Stefan Löfven ett förslag om att den andra sjuklöneveckan i sjukförsäkringen avskaffas.

I sitt budgetförslag i höst föreslår Socialdemokraterna att arbetsgivaren inte längre ska behöva betala sjuklön den andra veckan en anställd är sjuk.

– Vi vill att det ska vara en statlig angelägenhet. Det är ett sätt för oss att minska tröskeln, framförallt för små företag, för att anställa en till, och en till, och en till, säger Stefan Löfven.

Varför tror du att det ska leda till att fler anställs?

– Vi vet av undersökningar att företag tvekar inför att anställa fler, bland annat därför att du har ansvar för de första två veckorna om någon blir sjuk. Om jag ska anställa dig och är tveksam för att du ska bli sjuk, så drar man sig. Det är ett tungt ansvar, speciellt för ett litet företag, säger Löfven.

Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven, som nu vill slopa en del av det system Socialdemokraterna stödde när det infördes på 1990-talet och då mot LO:s vilja.

Det system som finns i dag innebär att arbetsgivarna betalar sjuklön från och med den andra sjukdagen till och med den fjortonde sjukdagen.

Det Socialdemokraterna vill nu är att arbetsgivaren bara ska betala från och med den andra till och med den sjunde sjukdagen.

Det här betyder förstås stora ekonomiska lättnader för arbetsgivarna och Socialdemokraterna räknar med att förslaget kostar en och en halv miljard kronor om året.

Pengar Stefan Löfven hoppas kommer att användas till att ge fler människor jobb. Hur många jobb det kan handla om vill inte Löfven säga någonting om.