Gotlandshem vill inte sanera miljögift - PCB

Gotlandshem vill slippa ta bort den miljöfarliga PCB-massan som finns i husen i kvarteret Stäven i Visby. Det kommunala fastighetsbolaget har därför överklagat miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut som tog i somras.

Gotlandshem tycker att det skulle kosta orimligt mycket, närmare 16 miljoner kronor. Bland annat finns det en risk att betongväggarna spricker när saneringen ska göras.

PCB- massan är inte någon akut miljö- eller hälsorisk, anser Gotlandshem, eftersom fogmassan sitter inkapslad mellan ytterväggarnas betongelement som i sin tur är täckta av plåt.

Därför vill Gotlandshem få dispens med att sanera PCB-massan tills det görs en renovering eller ombyggnad eller om husen rivs.