Hygienkontroller görs för sällan

Livsmedelsverkets mål är att varje ställe där mat hanteras ska kontrolleras minst en gång om året - men det målet nås inte i Värmland.
Nu är det i hela landet bara Skåne där det kontrolleras så ofta som Livsmedelsverket vill - men Värmland ligger rätt långt ner på listan i hur ofta hygienkontroller görs i mataffärer och restaurangkök, som 14:e län av sammanlagt 21. Den här kommunala kontrollen blir alltmer gles i landet, en utveckling som Livsmedelsverkets generaldirektör anser är oacceptabel.