Regeringen räknade fel

Regeringen måste göra mer för sysselsättningen, annars klarar man inte målet att 80 procent av befolkningen ska ha arbete eller studera inom två år. Det fram går av finansdepartementets interna beräkningar inför vårbudgeten erfar Ekot.
Departementet tror nu att siffran stannar på omkring 78 procent. Det innebär att ytterligare uppemot 100.000 svenskar måste få jobb eller en utbildning om målet ska nås.