Rakt på sak

Ett rop på hjälp!

3:42 min

Men ingen som lyssnar, så beskriver Sören och Yvonne Brynggård-Olsson sin situation för sin handikappade son Ludvig som föddes med en allvarlig hjärt- och lungsjukdom och Downs syndrom.

När Ludvig nu fyllt 21 år och sjukdomen förvärrats behöver familjen hjälp och stöd från kommunen, men de får de inte. Trots månader av kamp har de inte ens fått besked om vilken instans de kan vända sig till med sin ansökan om hjälp.

Ludvigs mamma Yvonne Brynggård-Olsson, enhetschef Anders Nylén Örebro kommun och jurist Elin Hallman på assistansbolaget Humana som bistår familjen finns i studion..