Falkenberg

Gröna mattan hjälper ålarna

1:30 min

På sex år har 100 000 glasålar, alltså babyålar på knappt en decimeter, fångats vid kraftverket i Herting i Falkenberg och förts upp mot sjörna i inlandet.

Detta har varit möjligt tack vare något som ser ut som en långsmal grön hallmatta, där småålarna har kunnat klänga sig upp, berättar Ingmar Alenäs på Falkenbergs kommun, som leder ett EU-projekt för att rädda den starkt hotade ålen:

– Vi har lagt ut gröna mattan för ålarna i Falkenberg för och det är mycket glädjande att nära 100 000 yngel på naturlig väg nu kunnat vandra upp i Ätran och fångas i vår ålyngelledare. Däremot kan man säga att ur ett historiskt perspektiv är 100 000 yngel under den här perioden lite. När ålen levde i sin glans dagar så kanske det vandrade upp en miljon ålyngel i Ätran varje år.

Glasålen som fångas i Falkenberg har sökt sig dit av egen kraft, till skillnad från ål som köps och planteras ut och som ofta kommer från Frankrike eller England. Det finns misstankar hos forskare om att ål som flyttats långt från sina hemmavatten har problem hitta tillbaka till Sargassohavet för att leka senare i livet. Ingmar Alenäs tycker därför att det är än viktigare att försöka bygga upp ålstammen igen på Ätran-ål.

Och ännu bättre blir förutsättningarna om några år, både för ål och lax, då den gamla forsen vid Herting återskapas i sin gamla fåra. Bengt Orsander är biträdande förvaltningschef på Kultur & Fritid i Falkenberg:

– Slutmålet är ju när vi nu ser att forsen ska öppnas här och att vandringsfisken ska få möjlighet att vandra upp och ner utan hinder förbi Hertings kraftverk.