Mystisk växt vid fågelbord

Hej!

Tack för ett bra program.
Till frågan. Vi har i år fått en okänd växt på vår altan. Självsådd, flera stycken, 85 cm höga, under ett fågelbord där vi endast utfodrat med solrosfrö enligt förpackningen.
Sänder mer ett par bilder. Växten vissnade efter några minuter sedan vi dragit upp ett exemplar.

Tacksam för svar

Ulla-Britt Hallberg
Nyköping

Hej Ulla-Britt

Växten under fågelbordet är en malörtsambrosia (Ambrosia artemisiifolia). Det finns ytterligare två arter som har påträffats i Sverige, men hemlandet är Nordamerika. Den som är mån om fåglarna får inte så sällan med frö i fågelfröet. Malörtsambrosian kan också på träffas på banvallar, jordhögar och ruderatmark. Växten är 1-årig, blommar sent på säsongen och bör inte hinna bilda frö i Sverige. Plantorna kan bli 30–100 cm höga. Malörtsambrosian liknar malört och är också släkt med den.

Man bör ta bort plantorna (använd handskar) eftersom känsliga personer kan få allergiska hudreaktioner vid kontakt med plantans växtsaft. Dessutom är pollenproduktionen enorm och därmed kan växten vara en stor källa till pollenallergi.

Maj-Lis Pettersson