Handel med arbetstillstånd ökar enligt polisen

3:48 min

Problemet med personer som får arbetstillstånd på falska grunder är ett växande problem i Sverige. Det hävdar Rikskriminalpolisen, som också säger att det är flera kända gamla människosmugglare som nu övergått till att sälja falska jobberbjudanden för hundratusentals kronor.

– Det är ju information från polismyndigheterna, det vi kallar underrättelseinformation, och sammantaget är uppfattningen att vi ser det som ett växande problem. Det finns ett tydligt missbruk här som bör beivras, säger Sören Clerton polisöverintendent på Rikskriminalen.

Det var i december 2008 som nya regler infördes som gjorde det lättare för medborgare utanför EU att komma till Sverige och arbeta. Tidigare hade Arbetsförmedlingen sista ordet, men nu fick arbetsgivarna på egen hand avgöra vilka utländska arbetare de skulle kunna ta hit. Men lagändringen har också lett till att möjligheten att missbruka systemet ökat, till exempel av personer som erbjuder skenanställningar och tar ordentligt betalt för det.

Rodi Husein är 25 år gammal och kom till Sverige från Syrien för sex månader sedan. Två gånger försökte han fly med hjälp av människosmugglare, men båda gångerna greps han av polis i Turkiet. Den tredje gången lyckades han komma iväg, men då kom han också hit med ett helt lagligt arbetstillstånd, som en landsman i Sverige hade ordnat på falska grunder och för en stor summa pengar.

– Man måste ha kontakter här, någon som har jobb och som kan ordna med papper och säger att jag behöver den här personen till mitt företag och så godkänner de begäran och den arbetssökande kommer hit. Det kostar också. När jag kom hit så var det som att komma smuggelvägen, det kostade lika mycket. Enda skillnaden var att jag flög direkt hit till Sverige, säger Rodi Husein.

Någon siffra på hur vanligt missbruket är har inte Sören Clerton på Rikskriminalen. Det är en "ansenlig del", säger han, men understryker samtidigt att de flesta av de ungefär 15 000 arbetstillstånd som godkänns varje år är helt i sin ordning. De ansvariga är ibland kända av polisen sedan tidigare, säger Sören Clerton, och de gör grova pengar.

– Vi ser exempel på att sedan tidigare kända människosmugglare har börjat använda den här metoden, och vi har uppgift på upp till 250 000 kronor, som kan vara ett pris för att få ett legalt arbetstillstånd till Sverige, säger han.

För att försvåra missbruk skärpte Migrationsverket sina regler i januari i år. I ett antal branscher måste nu de sökande arbetsgivarna kunna visa att de kan betala ut löner i två års tid. Och det här har gett resultat, säger Nina Johansson på Migrationsverket.

– Det har lett till att fler ansökningar avslås, för att de erbjudna anställningarna inte har visat sig vara seriösa, säger hon.

Det är bra med hårdare kontroller, säger Sören Clerton på Rikskriminalen, men han tycker att mer borde göras. Polisiärt är de här fallen svårutredda, hävdar han, bland annat eftersom det inte är själva arbetstillstånden som är falska, bara grunderna som de blivit godkända på, och eftersom straffsatserna inte är särskilt höga så har de heller ingen högre prioritet.

Sören Clerton känner inte till ett enda fall där någon person som tjänat grova pengar på den här hanteringen också har åtalats och dömts.

– I och med att det är svårt med bevisläget känner inte jag till något fall där någon blivit dömd eller straffad för detta.

Vad säger du som polis om det?

– Ja, det känns ju naturligtvis frustrerande och inte bra. För risken är att de som sköter sig också misskrediteras, säger Sören Clerton polisöverintendent på Rikskriminalen.

Rodi Husein heter egentligen något annat.