Eskilstuna

Får betar på ett berg av sopor

4:42 min

Vid återvinningscentralen Lilla Nyby i Eskilstuna finns en hage med fem får som betar på den gamla deponin som håller på att sluttäckas. 2-5 meter under fåren så ligger det gammalt avfall.

– Vi har fyllt upp med olika schaktmassor för att täcka det dåliga som ligger under, säger Jörgen Björnfot som är affärsområdeschef för återvinning på Eskilstuna energi och miljö.

Istället för att åka ut med fordon för att klippa det tio hektar stora området så har man tagit dit fem får. Projektet med fåren är ett samarbete med lantbruket och ska utvärderas i höst.

I dag är området tio hektar stort men om tio år kan det röra sig om 30 hektar och då kan det behövas ännu fler får.

– Det ska inte vara någon fara för fåren att beta här, säger Jörgen Björnfot.