Bankerna tjänar rekordmycket på bolånen

2:02 min

Bankernas marginaler på bolån fortsätter att öka. Enligt en ny rapport från Finansinspektionen har marginalerna aldrig varit så stora som nu. Ökningen i det andra kvartalet beror på att bankernas kostnader för att låna pengar har minskat mer än vad utlåningsräntan har gjort.

– Bankernas bolånemarginaler har ökat under det andra kvartalet. Det beror på att bankernas kostnader för att låna upp pengar har minskat, de har minskat i en högre utsträckning än vad  utlåningsräntan till hushåll har minskat, säger Magnus Karlsson, tillförordnad enhetschef på Finansinspektionens analysenhet.

Så fastän bankerna har fått lägre kostnader har de inte sänkt räntorna till kunderna?

– Det stämmer.

Trots den kritik som riktats mot bankerna har bolån under det senaste kvartalet blivit ännu mer lönsamma.

Bankernas marginaler på bolån är nu de högsta sedan Finansinspektionen började granska frågan för tio år sedan.

Bankernas nettomarginal på bolån, alltså den rena vinsten när man räknat bort till exempel administration och skatt, ligger nu på i snitt 0,46 procentenheter.

Det är en ökning jämfört med vinsten första kvartalet, som då låg på 0,40 procentenheter.

För en bankkund som har ett lån på 1,5 miljon kronor innebär det att 6 900 kronor om året går till banken i ren vinst.

Det är en hel tusenlapp mer jämfört med hur mycket bankerna tjänade på bolånen för bara ett kvartal sedan.

Att lönsamheten på bolån ökar beror alltså på att bankernas kostnader för att låna pengar har minskat samtidigt som bolåneräntorna inte sänkts i samma takt.

Finansinspektionen vill inte göra någon bedömning om hur stora bankernas marginaler bör vara. Men Magnus Karlsson uppmanar konsumenter att vara aktiva bankkunder.

– Jag tycker att man bör ta en förhandling med sin bank. Vi vet att det finns en skillnad mellan det listpris som finns i tidningen och den ränta som man faktiskt betalar. Det finns en skillnad däremellan.

– Sedan vore det optimalt om bankernas själva gick ut och redovisade sina kostnader och sina beräkningar när det gäller bolån för att öka transparensen och öppenheten så att kunderna förstår vad de betalar för.