Om programmet

Teologiska rummet var ett program som behandlade teologiska frågor och debattämnen.