EU-målet om hållbart biobränsle får hård kritik

2:08 min

Efter torka och missväxt i bland annat USA, har den internationella diskussionen tagit ny fart om hur grödorna ska räcka till både mat och förnybara drivmedel. EU har svårt att enas om en ny policy för biobränsle och frågan är hur man kan producera dem på ett hållbart sätt.

Marc-Olivier Hermann, talesman för biståndsorganisationen Oxfam menar att EU-målen för ökad användning av till exempel etanol och rapsdiesel, späder på livsmedelsbristen.

Han jämför med priskrisen för fem år sedan då, enligt vissa forskare, uppåt 30 procent av prisökningen på livsmedel berodde på att man ersatte allt mer bensin och diesel med biodrivmedel.

För några veckor sedan uppmanade chefen för FN:s livsmedelsorgan, FAO, USA att sluta använda majs till etanol, och snabba på utvecklingen av biobränsle från restprodukter som inte används till mat.

Tidningen Guardian skrev nyligen om tyska forskare, som hävdar att biodiesel från raps inte klarar EU:s hållbarhetskrav. Forskarna klagade också över EU-kommissionens motvilja att väga in deras kritiska resultat i sina underlag.

EU ser över reglerna för hur man ska använda mark för bränsle på ett långsiktigt hållbart vis, men förslaget är redan flera år försenat. Men det är inte alla miljöorganisationer som tycker som Oxfam.

Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson säger till Ekot att det är fel att klandra biodrivmedlen för matkrisen.

Den beror mer av att så mycket mark går åt till produktion av kött, eller indirekt till djurfoder.

Professor Pål Börjesson som forskar om biodrivmedel vid Lunds universitet, säger att åkermark kan räcka till om den utnyttjas bättre än i dag.

– I dag använder man kanske två procent av åkermarken, globalt sett för biodrivmedel. Och i framtiden skulle man kanske kunna använda någonstans mellan 10-20 procent, det är inte orimligt, och ändå ha tillräcklig matproduktion.

– Men det räcker bara att ersätta en del av de fossila bränslena vi har. Så vi måste komma in med nya råvaror från skogen till exempel, eller olika restprodukter från jordbruket, där man inte har den här direkta markkonkurrensen.