Ojnare-demonstranter riskerar böter eller fängelse för sin olydnad

Hittills har ett par demonstranter rapporterats för brottet "ohörsamhet mot ordningsmakten". För det riskerar de böter, men det finns också 6 månaders fängelse i straffskalan.

I Ojnareskogen kommer polisen också under onsdagen att se till att Nordkalks avverkningsarbete kan fortskrida och inte hindras av demonstranterna. Men polisen måste också skydda demonstranternas grundlagsskyddade mötes- och yttrandefrihet, genom att anvisa dem en annan plats i området.

David Smitterberg, polisens talesman, säger att natten varit lugn i skogen och han tror att onsdagens polisinsats i skogen kommer att likna den från tisdagen.