Kristen kommunal skola i Skara?

- Skara kommun bör införa en grundskoleutbildning med kristna förtecken. Det anser kyrkorådet i Skara domkyrkoförsamling. I dag finns redan en förskola med kristen profil i Skara, men domkyrkopartiet som står bakom det här förslaget vill att det ska finnas ett kristet alternativ även i skolan.
Enligt förslaget skulle en klass i varje årskurs 1-7 få ett så kallat kristet spår - en klass med kristen inriktning. - Det skulle inte handla om att göra om skolarbetet utan om att kanske införa morgonbön och en större möjlighet att tala om den kristna tron, säger Mats Lundberg i kyrkopartiet.