KI förutspår svacka - dystrare prognos än Borgs

1:28 min

Tillväxten i svensk ekonomi är svagare än normalt, skriver Konjunkturinstitutet (KI) i sin senaste månadsbarometer.

Den så kallade barometerindikatorn, som mäter det totala stämningsläget bland företag och hushåll, steg dock i augusti med 1,7 enheter till 97,1. Inflationsförväntningar sjunker på 12 månader sikt till 2,1 procent, ned från 2,2 procent. Hushållens ränteförväntningar stiger något.

På ett års sikt räknar hushållen med en räntenivå på 4,01 procent i augusti, upp från 3,51 procent i motsvarande mätning i juli.

På fem års sikt räknar hushållen med 4,55 procent i ränta, en ökning från 4,38 procent i julimätningen.

För tillverkningsindustrin föll KI:s konfidensindikator sex enheter i augusti till -9, vilket innebär att den ligger fem enheter under det historiska genomsnittet. Bland annat har orderingången minskat på hemmamarknaden.

Sysselsättningen har minskat något och det planeras ytterligare nedskärningar.

Hushållens konfidensindikator sjönk något till 5,4, ned från 5,6 i juli.

Det blir en ny konjunktursvacka enligt KI. I sin nya prognos för den svenska ekonomin spår KI att BNP växer med försiktiga 1,3 procent i år och 1,8 procent nästa år. Arbetslösheten stiger marginellt, till 7,6 procent i år och till 7,9 procent nästa år.

Riksbankens styrande reporänta väntas ligga på 1,0 procent i år och nästa år för att höjas till 1,5 procent 2014, enligt KI:s prognos.

– Första halvåret var överraskande starkt men de flesta tecken tyder på att det nu kommer att bli sämre. Förtroendeindikatorerna ligger under det historiska snittet i vår barometer och de internationella signalerna är svaga, säger generaldirekt Mats Dillén.

KI:s prognos är tydligt dystrare än finansminister Anders Borgs bedömning som kom så sent som i fredag.

– Anders Borg har en mer positiv syn på svensk ekonomi än vi, säger Dillén.

KI:s sänkta prognos för reporäntan till 1,00 procent fram till slutet av 2013 hamnar väsentligt lägre än Riksbankens räntebana, enligt vilken reporäntan ska ligga oförändrad på 1,50 procent i år för att höjas marginellt under 2013.

Prognosen baseras på att regeringen genomför ofinansierade åtgärder på cirka 14 miljarder kronor 2013, vilket kan jämföras med 23 miljarder i den prognos som finansminister Anders Borg presenterade i Harpsund.

TT