''Regeringens mål går att nå''

Det går att uppfylla regeringens mål att åtta av tio svenskar ska arbeta eller studera om två år. Det säger AMS-chefen Anders L Johansson efter Ekots avslöjande på lördagen att finansdepartementets interna beräkningar visar att siffran snarare kommer att hamna på 78 procent, om inte ekonomin blir bättre.
För att lyckas måste regeringens arbetsmarknadspolitik bli mer offensivt inriktad på kompetens- och utbildningsinsatser. Med en bra konjunkturutveckling och nya insatser för dem som står utanför den reguljära arbetsmarknaden kan det gå vägen, tror AMS-chefen.