Elbolagen betalar ut ersättning

Efter de många elavbrotten under januari och februari börjar nu elbolagen att betala ut ersättning till de abonnenter som blev utan el i minst ett dygn.
Det handlar sammanlagt om över 30 000 abonnenter hos de tre största elbolagen i södra och mellersta Sverige som kommer att ersättas genom avdrag på elräkningen. För t ex Sydkraft innebär det en extra kostnad på 20 miljoner kronor enbart för en vinterstorm i slutet av januari. Även Vattenfall och Birka Energi kommer under våren att kompensera sina kunder som drabbats av dygnslånga elavbrott.