Ejderdöd oroar forskare

Ejderns och andra sjöfåglars tillbakagång i Sverige väcker allt större oro. Nya studier visar att krisen tilltagit de senaste åren och att antalet övervintrande dykänder i Östersjön mer än halverats sedan 1990-talet, från sju till lite drygt tre miljoner fåglar.

Jägareförbundet uppmanar nu jägarna att sluta skjuta ejderhonor tills orsakerna blivit klarlagda, och den här veckan samlas forskare, jägare och ornitologer till möte för att diskutera läget.