Ingen prövning av domen mot Jaldung i HD

Justitieombudsmannen,JO, överklagar inte hovrättens friande dom mot den förre polismästaren i Göteborg, Håkan Jaldung.

Håkan Jaldung har stått åtalad för att ha spärrat av och gripit över 400 personer vid Hvitfeldtska gymnasiet under EU-toppmötet i Göteborg.

Ställföreträdande justitieombudsmannen Jan Pennlöv motiverar sitt beslut med att målet i Högsta domstolen (HD) i stor utsträckning skulle handla om bevisfrågor och det ska inte HD belastas med, eftersom det är en prejudikatsinstans - alltså ska ge vägledning.

Ställföreträdande JO , Jan Pennlöv, begär i stället hos regeringen att paragraf 23 i polislagen ändras.