miljö

HD prioriterar ärende om Bungebrytning

0:33 min

Högsta Domstolen (HD) har beslutat att prioritera behandlingen av överklagandet av villkoren för brytningen vid Ducker i Bunge.

Tidigare har det sagts att det kan ta upp till ett halvår, men nu uppger handläggare vid HD att beslutet om domstolen ska ta upp överklagandet eller inte, kan komma redan i slutet av september, eller senast under hösten.

Enligt handläggaren är det protesterna och läget i Ojnareskogen som har skyndat på ärendet hos HD.