BODEN

Kommunledningens siffror stämmer inte

2:09 min

Bodens kommunledning påstår att privat hemtjänst är dyrare än kommunal. Men kommunens egna siffror visar något helt annat.

När förslaget om att skrota systemet med valfrihet inom hemtjänsten i Boden presenterades påstod kommunledningen att alla kommuner som infört privata alternativ sett att det skapat röda siffror i budgeten.

– Alla kommuner som infört "loven" har sett att det varit enormt kostnadsdrivande, sa kommunalrådet Torbjörn Lidberg (S).

Det sades också att LOV, lagen om valfrihet, är en ekonomisk fråga och inte en ideologisk fråga.

Men frågan är om kommunledningens slutsatser om att den privat drivna hemtjänsten kostar mer stämmer?

Kommunens egna siffror från socialförvaltningen visar att den genomsnittliga kostnaden per utförd timme inom hemtjänsten mellan januari och juli i år kostade i kommunal regi 411 kronor per timme, medan en privat utförd timme kostade i snitt 373 kronor per timme. Alltså en skillnad på 38 kronor per timme.

Enligt Sveriges kommuner och landsting har det också visat sig att den kommunala hemtjänsten haft svårare än de privata vårdgivarna att hålla sig inom givna ersättningsnivåer.

Greger Bengtsson som är projektledare för valfrihetsystemet inom Sveriges kommuner och landsting berättar att det till och med finns kommuner som valt att lägga ner den egna hemtjänsten.

Det gäller Täby, Nacka och Upplands Väsby utanför Stockholm, där man sett att den egna verksamheten visat röda siffror år efter år. Därför valde man att lägga ut verksamheten på entreprenad. Detsamma gäller Staffanstorp i Skåne.

När förslaget om att skrota lagen om valfrihet i Boden framfördes påstod kommunledningen att alla kommuner som infört systemet med valfrihet inom hemtjänsten sett att det varit kostnadsdrivande och fördyrande för verksamheten. Men inte heller det är något som Greger Bengtsson vid Sveriges kommuner och landsting känner igen.

– Jag har varit i kontakt med nästan alla 120 kommuner som infört valfrihetsystemet och det är inte den bild jag har fått, säger han.

Av Bodens totalt 619 brukare av hemtjänsten har drygt en tredjedel idag valt en alternativ vårdgivare. Räknat man istället i antalet timmar så utförs drygt 41 procent tiden inom hemtjänsten i privat regi.