Forskare kritiserar regeringens järnvägssatsning

1:31 min

Efter dagens besked om infrastruktursatsningen från regeringen framförs det också kritik mot delar av projektet från forskarhåll. Oskar Fröidh, som ingår i KTH:s järnvägsgrupp, tycker att satsningen borde starta tidigare.

– Om vi tittar på de nya länkarna, Mölnlycke-Bollebygd och Linköping-Järna, så är det många år innan planerad byggstart.

– Det förpliktigar alltså inte dagens regering att det här blir byggt, utan det kan ske saker innan man får spaden i jorden. Jag skulle därför vilja se en snabbare utbyggnad, säger Fröidh.

Varför har inte det här kommit igång tidigare tror du?

– Vi har märkt en klar motvilja från Finansdepartementet att satsa mer på järnväg.

– Men för att kunna göra en helhetsbedömning vill jag gärna se hela infrastrukturpaketet som presenteras den 20:e september. Det man kan säga i nuläget är att det är väldigt positiva satsningar som görs och som är strategiskt viktiga för järnvägstrafiken i framtiden, säger Fröidh.

Även Jan-Erik Nilsson, som är professor i Transportekonomi vid VTI har invändningar mot regeringens satsning.

Han tycker att det låter dyrt med 30 miljarder kronor för att bygga ut Ostlänken mellan Stockholm och Linköping.

– Är det verkligen nödvändigt att lägga så mycket pengar på de här banorna. Det är dragningar som planeras genom städerna, och de blir alltid väldigt dyra att bygga. Det finns säkert billigare lösningar. Jag tror att man skulle kunna få samma nyttoeffekter till en lägre kostnad, säger Nilsson.